Q & A

Få svar på spørgsmål vedrørende sourcingQ & A

Hvilken værdi kan I tilføre os?

Vores kunder tilfører deres egne rekrutteringsprocesser reel værdi i 40 % af det samlede tidsforbrug pr. ansættelse. De 40 % dækker over interviewfasen, test og indhentning af referencer, som vores kunder er meget kompetente og erfarne i at udføre.
Derud over kender de virksomheden og personerne i den særdeles godt, hvilket er afgørende i en rekruttering. Vi tilfører værdi i de første 60 % af den samlede proces, hvor de relevante kandidater til jobbet skal findes og motiveres.
Det er et særdeles krævende arbejde, der tager tid og kræver et skarpt fokus. Vores proces er struktureret, gennemtænkt og afprøvet, og den er designet til at skabe det bedst mulige resultat.

Kan vi ikke bare købe en annonce og søge på LinkedIn?

Jo, men enhver virksomhed i dag er afhængig at få de bedst egnede kandidater til deres rekrutteringsprocesser, og det er langt fra sikkert, at man opnår det ved egen indsats.

 

Vi baserer vores Sourcing på en videreudvikling af mange års erfaring som professionelle headhuntere. Med baggrund i det har vi har brugt tusindvis af timer på at udvikle den rette teamkonstellation og teknik således, at vi kan finde de relevante kandidater hurtigt og gøre dem interesseret i at mødes med kunderne.

Hvor lang tid tager jeres proces, og hvad kan vi forvente af resultatet?

Det afhænger helt af jobtype, branche og jeres egen virksomhed, men vi har et gennemsnitsforbrug på 80 timer fordelt på en periode, der svinger fra 6 til 12 uger.

 

Vi leverer i gennemsnit 4 kandidater og har en ansættelsesprocent på 88 af alle de rekrutteringer, vi deltager i.

Hvad er jeres kompetencer og erfaring?

Vi har produceret mere end 1000 opgaver for kunder i meget forskellige brancher og situationer. Den faglige styrke ligger i, at det ikke er konsulentens og dennes erfaring, der er afgørende, men at vi placerer det faglige ansvar hos en Sourcer, der har den nødvendige faglighed. Således råder vi over en væsentligt større faglig platform.

 

En vellykket Sourcing består først og fremmest af proces. Derefter kommer den nødvendige faglighed. Begge dele er lige afgørende for det vellykkede resultat.

Hvad er jeres faktureringsflow?

Vi fakturer i tre tredjedele: Ved opstart, ved præsentation af kandidater og ved underskrift på en ansættelsesaftale.

Hvad er jeres garanti for, at ansættelsen forløber som forventet?

Vi yder ingen garanti i ansættelsen, da det er kundens ansvar at afdække kandidaternes egnethed, kemi osv. Vores opgave er at levere en shortlist med et antal relevante og motiverede kandidater til jeres egen rekrutteringsproces.

Har vi en garanti for, at I leverer relevante kandidater, så vi ikke står med ingen på shortlisten?

Nej, men vi arbejder i det antal timer, der kræves for at finde de relevante kandidater, hvilket er 80 timer i gennemsnit pt.

Hvor ofte hører vi fra jer i løbet af processen?

Vi ønsker at være en del af vores kunders egen rekrutteringsproces og en del af det team, der forestår rekrutteringen. Derfor er vores proces baseret på transparens og åbenhed.

 

Det har vi sikret ved at digitalisere processen, som kan følges på vores egen platform, Cockpit. Her vil alle interessante informationer findes, og der laves mindst en ugentlig skriftlig opdatering. Vores Sourcere er derud over i konstant og tæt dialog med vores kunder.

 

Flere personer kan følge processen som direkte part eller indirekte.

Kan I søge for os internationalt?

Ja, det kan vi afhængigt af jobtype og land. Vi benytter os af en international samarbejdspartner, som i det tilfælde indgår som et element i vores proces.

Hvad koster jeres ydelse?

60.000 DKK fordelt på 3 rater.

Har I den rette håndtering af persondata?

Ja, vi har længe arbejdet med høj kvalitet i håndteringen af disse sager.

Er det konsulenten, der er vores kontakt?

Det er konsulenten, der har det overordnede ansvar for jer som kunde. I løbet af processen vil den primære kontakt være Senior Sourceren. Sidstnævnte arbejder sammen med Delivery Manager, Desktop Sourcere og den Dataansvarlige på alle opgaver.